Category: Kiến thức cơ bản về game Captain Tsubasa

Tính xác suất thống kê tỉ lệ ra SSR Character ở mỗi banner game Captain Tsubasa

Nguồn (FB: AEVN Captain Tsubasa)   1. Cách hoạt động của mỗi lần pull trong game Tsu ra sao?   Sau khi đã hiểu được một số khái niệm cơ bản về RNG và Gacha game, ở phần này, mình...
Xem chi tiết