Category: Giải trí

Ảnh động hài – Kẹp tóc hợp với chủ quá đi mất

Phụ nữ trước và sau trang điểm nó cũng thế đấy.
Xem chi tiết

Ảnh động hài – Gặp ngay thánh chơi BiA rồi

Đánh kinh vãi ra. Nhìn đã cả mắt.
Xem chi tiết

Ảnh động hài – Cửa ra ở đâu thế?

Không hiểu là do vội hay ăn trộm cái gì mà không để ý gì cả =))
Xem chi tiết

Ảnh động hài – Tôi đang nhìn thấy gì thế này

Mưa chỉ duy nhất ở 1 chỗ thôi ư? Cái quái gì vậy?
Xem chi tiết

Ảnh động hài – Khi mọi tính toán đều trở lên vô dụng

Tưởng thế nào, gặp ngay con mèo nhát cáy.
Xem chi tiết

Ảnh động hài – Khi bạn quên mất mình đang làm gì

Thật tai hại khi bạn đang thái ớt mà muốn âu yếm một ai đó.
Xem chi tiết

Ảnh động hài – Biểu cảm tuyệt vời

“Không thể tin được! Cho mình ư ?!” chú chó thốt lên.
Xem chi tiết

Ảnh động hài – Tất cả đều tuyệt vời trừ cái kết

Tất cả mọi thứ quá tuyệt vời, quá hoàn hảo cho đến khi ….
Xem chi tiết

Ảnh động hài – Khi bạn làm gì đó quá phiêu và cái kết

Thánh nữ của làng lướt ván là đây rồi. Cơ mà …..
Xem chi tiết

Ảnh động hài – Ai thông não giùm cái

Có khó gì đâu. Mình là mình thấy nó bị ngắn đi ….  tí chút rồi.
Xem chi tiết